Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Співробітники


Організаційна структура компанії спрямована на забезпечення ефективності робіт та високої якості продукції і в даний час включає чотири науково-технічних підрозділи:

• Відділ моделювання аварійних процесів АЕС;

• Відділ розробки технологічних систем і аналізу режимів ядерних установок;

• Відділ імовірнісного аналізу безпеки (ВАБ) і надійності;

• Сектор експлуатаційної безпеки та протиаварійного документації.

Персонал ТОВ «Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС» складається з кваліфікованих співробітників з унікальним поєднанням успішного практичного досвіду в наданні технічної підтримки Державної інспекції ядерного регулювання України, органам ядерного регулювання інших країн (Білорусь, Вірменія, Туреччина та ін.) та виконання аналізів безпеки для експлуатуючої організації.

Співробітники компанії накопичили понад 250 людино-років досвіду експертної та наукової діяльності у складі ДІЯРУ та ДНТЦ ЯРБ, працювали на АЕС України, в спеціалізованих проектних інститутах та в інститутах Національної академії наук України. Інженерно-технічний персонал компанії володіє знаннями діючих норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, має досвід участі в розробці нормативної та методичної документації з прикладним аспектам виконання імовірнісного і детерміністичного аналізів безпеки АЕС, досконально знають проектні та експлуатаційні особливості атомних електростанцій і дослідницьких реакторів та установок України.

Фахівці компанії проходили стажування та навчання сучасним методам аналізів безпеки, використанню спеціальних розрахункових кодів на курсах МАГАТЕ, в провідних компаніях Західної Європи та США.

Провідні фахівці компанії мають досвід участі у великих міжнародних дослідницьких проектах, включаючи проекти МАГАТЕ, проекти поглибленої оцінки безпеки Департаменту енергетики США, міжнародну програму ядерної безпеки (TACIS, INSP), FP7 (наприклад, ASAMPSA_E) і Horizon 2020.

Пропонуючи передові рішення нашим клієнтам, ми використовуємо сучасні підходи і методи. Досвід і знання, позиція орієнтована на командну роботу, і прагнення до поліпшення і подальшого розвитку є основами, які дозволяють нашій компанії виробляти продукцію високого рівня.
Copyright © 2018 ООО «Бюро аналитических исследований безопасности АЭС»