Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Проекти


ТОВ «Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС» виконало ряд науково-технічних робіт в Україні і за кордоном. Ось деякі з них (станом на початок 2018 року), які виконані повністю, результати більшості з яких пройшли державну експертизу з ядерної і радіаційної безпеки та погоджені з Держаторегулювання України:

• Проведення детального аналізу необхідності підживлення першого контуру енергоблоку РАЕС-1 при аварії із втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла.

• Проведення аналізу можливості реалізації стратегії по локалізації розплаву в корпусі реактору для енергоблоків з РУ В-213.

• Виконання теплогідравлічних аналізів для обґрунтування допустимої кількості циклів навантаження обладнання і трубопроводів ядерної установки енергоблоку №1 ВП ЮУАЕС у понад проектний період до 60 років.

• Виконання експертизи технічної документації проекту блоку 6 АЕС «Козлодуй» (Болгарія): Розробка вдосконаленого ядерно-паливного циклу і обгрунтування безпечної експлуатації блоків 5 і 6 АЕС «Козлодуй» з модифікованим ядерним паливом на потужності 3120 MВт.

• Обґрунтування критичних функцій безпеки для ІЛА РУ енергоблоку №5 ВП ЗАЕС у зв’язку з переходом на ТВС-WR.

• Виконання розрахунків для визначення питомої активності та кількості води, яка виникає в результаті ЗПА. Оцінка радіаційного впливу на зовнішнє середовище при протіканні ЗПА.

• Розробка теплогідравлічної моделі РУ енергоблоку № 3 ВП ЗАЕС та виконання розрахунку теплогідравлічних параметрів для відібраних режимів в рамках робіт по продовженню експлуатації реакторної установки на період понад 30 років.

• Розробка керівних дій оперативного персоналу для управління аварійними ситуаціями (аваріями) в рамках ІЛА (СОАІ), їх обґрунтування, по результатам аналізу модифікацій, модернізацій, стратегій ліквідації аварій на енергоблоках №1,2 ВП РАЕС.

• Адаптація для енергоблоку № 3 ВП РАЕС алгоритму системи управління аварією з течею теплоносія із першого контуру в другий контур (СУА ТПКД), впровадженої на енергоблоці № 4 ВП РАЕС.

Наразі підприємство бере участь у декількох проектах по:

• розробці Звітів з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків українських АЕС в рамках робіт по продовженню експлуатації на період понад 30 років;

• обґрунтуванню експлуатації трубопроводів і обладнання АЕС у понад проектний період;

• впровадженню заходів програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС;

• корегуванню процедур і обґрунтувань протиаварійної документації АЕС.
Copyright © 2018 ТОВ «Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС»