Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04

Напрямки діяльності


Основні напрямки діяльності:

• Детерміністичні аналізи безпеки (аналізи проектних та запроектних аварій, зокрема важких аварій);

• Імовірнісні аналізи безпеки 1 та 2 рівнів для повного спектру вихідних подій та екстремальних впливів, оперативний ІАБ;

• Аналіз процесів у гермооб'ємі АЕС;

• Аналіз нейтронно-фізичних процесів;

• Оцінка міцності та надійності конструкцій, продовження ресурсу обладнання;

• Надійність систем контролю і управління ядерних установок;

• Аналіз безпеки ядерного паливного циклу;

• Поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами;

• Аналіз радіаційної безпеки та радіаційних наслідків;

• Аналіз та проектні роботи щодо реалізації комплексних заходів підвищення безпеки діючих АЕС;

• Аналіз та розробка експлуатаційної документації АЕС (інструкції з ліквідації аварій, керівництва з управління важкими аваріями, регламенти та інструкції з експлуатації систем і обладнання, тощо).

Крім того, ми також готові надавати послуги будь-яким потенційно-небезпечним промисловим об'єктам у сфері управління ризиками та застосуванні ризик-інформованих підходів до прийняття рішень.
Copyright © 2018 ТОВ «Бюро аналітичних досліджень безпеки АЕС»